Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie

De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaaldegevallen als een beroepsziekte kan worden erkend.Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19(gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in degezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te wordendoor het virus, in aanmerking komen voor […]

Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie Meer lezen »