Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie

De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaalde
gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend.
Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19
(gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden
door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.
Daaronder vallen:
ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
in de ziekenhuizen:
– het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
– het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
– het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten
met COVID-19 zijn opgenomen;
– personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen
hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een
uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).